table
Ügyvédi tevékenységem során főként az alábbi szakterületeken adok jogi tanácsokat, szerkesztek okiratokat és látok el képviseletet:

◦ Ingatlan adásvételi szerződések, ingatlanjog (tulajdonközösség, társasházak alapítása stb.)

◦ Lakás és egyéb ingatlan tulajdonjogának átruházásához kapcsolódó szerződések (vétel, ajándékozás, csere stb.) elkészítése és ügyvédi ellenjegyzése, továbbá teljes körű jogi tanácsadás és földhivatal előtti ügyvédi képviselet, a tulajdoni lap beszerzésétől az új tulajdonos tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséig
◦ Közös tulajdonban lévő ingatlanokkal összefüggő jogügyletek, jogviták, valamint a közös tulajdon megszüntetésével összefüggő ügyek
◦ Társasházak alapítása, alapító okiratok és szervezeti és működési szabályzatok elkészítése, társasházak jogi képviselete, tanácsadás és képviselet a társasházakkal kapcsolatos jogügyletekkel és jogvitákkal összefüggésben
◦ Ingatlanokhoz kapcsolódó haszonélvezeti, használati és szolgalmi jogok alapítása és megszüntetése
◦ Ingatlanok bérleti és használati szerződéseinek készítése
◦ Ingatlannal összefüggő birtokviták, elbirtoklási ügyek
◦ Teljes körű földhivatali ügyintézés

◦ Nyomtatott sajtó (újságok, információs weblapok) és elektronikus médiumok (rádió, televízió) teljes körű jogi képviselete

◦ Cégek alapítása, változásbejegyzési eljárás, társasági jogi kérdések

◦ Felszámolási és végelszámolási eljárások

◦ Házassági bontóperek és családjog (képviselet származás megállapítása, gyermek elhelyezése, kapcsolattartás és tartásdíj megfizetése iránti perekben)

◦ Munkajog, munkaviszonnyal összefüggő perek és jogügyletek

◦ Öröklési ügyek

◦ Kártérítési és tartozásos ügyek

◦ Típusos és atipikus szerződések készítése

◦ Nemperes eljárások (fizetési meghagyás és végrehajtás)

◦ Védelem és sértetti képviselet büntetőeljárásban

Ön dr. Békefi Anett egyéni ügyvéd honlapját látja, amelyet a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamarába 56/V/2010. lajstromszám alatt bejegyzett és nyilvántartott ügyvéd tart fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, amelyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján találhatók. Az ügyvédi honlap tartalmára és megjelenésére vonatkozó rendelkezéseket a Magyar Ügyvédi Kamara által megalkotott, az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló szabályzat tartalmazza.
shadow1
shadow2
shadow3
Weboldal design/programozás: Kovács Gergely 2010-2015.